12
دسامبر

دیوار جدا کننده کناف

دیوار جدا کننده کناف از نوع دیوارهای غیر باربر هستند. از این دیوارهای جدا کننده کناف می توان برای قسمت کردن و بخش بندی فضای داخلی ساختمان ها استفاده...

ادامه مطلب