فروش سقف آسمان مجازی

  • سقف آسمان مجازی

    سقف آسمان مجازیسه‌شنبه 08, اکتبر 2019

    سقف آسمان مجازی سقف آسمان مجازی یکی از جدیدترین سقف‌های ابداع شده استآسمان مجازی در واقع ترکیب و تلفیقی از سقف‌های کاذب دیگر به خصوص سقف کشسان و سقف مشبک است اجزای سقف کاذب آسمان مجازی این سقف از سه قسمت تشکیل شده است:1- تایل های بکار رفته در سقف2- سازه سقف کاذب آسمان... بیشتر...