طرح های ۲۰۱۸ سقف کاذب cnc

طرح های ۲۰۱۸ سقف کاذب cnc

CNC :شاخه‌ای از معماری داخلی استایل سقفی دکوراتیو که به وسیله اویزهای اصلی از سقف اصلی مکان برای پوشش سقف اصلی (زیر سقف) به‌کار می‌رود سقف کاذب می نامند.

نوعی دیگر از سقف کاذب نیز وجود دارد که در مکان هایی کمتر از عرض ۴ متر و ممکن نبودن اویز گیری از از سقفی اصلی اجرا می شود.

این نوع سقف کاذب به جای استفاده از اویز های نگه دارنده بر پایه حمل روی دیوار های می باشد.

طرح های 2018 سقف کاذب cnc

طرح های 2018 سقف کاذب cnc

سقف کاذب مشبک چیست؟

کاربرد :

برای پنهان نمودن تاسیساتی مانند لوله کشی ، سیم کشی ، کانال های تحویه به کار رفته و برای عایق کاری صوتی و حرارتی مکان کاربرد داشته و از نوع فلزی ، گچی ، پی وی سی ، و چوبی ساخته و اجرا می شود.

مراحل بازسازی منزل را ببینید.

طرح های ۲۰۱۸ سقف کاذب cnc

CNC :شاخه‌ای از معماری داخلی استایل سقفی دکوراتیو که به وسیله اویزهای اصلی از سقف اصلی مکان برای پوشش سقف اصلی (زیر سقف) به‌کار می‌رود سقف کاذب می نامند.

نوعی دیگر از سقف کاذب نیز وجود دارد که در مکان هایی کمتر از عرض ۴ متر و ممکن نبودن اویز گیری از از سقفی اصلی اجرا می شود.

این نوع سقف کاذب به جای استفاده از اویز های نگه دارنده بر پایه حمل روی دیوار های می باشد.

CNC :شاخه‌ای از معماری داخلی استایل سقفی دکوراتیو که به وسیله اویزهای اصلی از سقف اصلی مکان برای پوشش سقف اصلی (زیر سقف) به‌کار می‌رود سقف کاذب می نامند.

نوعی دیگر از سقف کاذب نیز وجود دارد که در مکان هایی کمتر از عرض ۴ متر و ممکن نبودن اویز گیری از از سقفی اصلی اجرا می شود.

این نوع سقف کاذب به جای استفاده از اویز های نگه دارنده بر پایه حمل روی دیوار های می باشد.

به اشتراک گذاری این مقاله

نویسنده : پرهام کناف

نویسنده : پرهام کناف

با بیش از 20 سال سابقه طراحی و اجرای انواع سقف کاذب و کناف