08
اکتبر

سقف آسمان مجازی

سقف آسمان مجازی سقف آسمان مجازی یکی از جدیدترین سقف‌های ابداع شده است.آسمان مجازی در واقع ترکیب و تلفیقی از سقف‌های کاذب دیگر به خصوص سقف کشسان و سقف...

ادامه مطلب