03
نوامبر

پانل روکش دار گچی و کاربردها و مزایای آن

بطور عمده پانل‌ها و صفحات روکش دار گچی شامل لایه‌ی میانی گچی و لایه‌ای کاغذی با رنگ‌های مختلف در لبه‌ی آنها هستند. پانل روکش دار گچی به چهار دسته...

ادامه مطلب